Blog   
Камък - Глава 8
 
 
ОПРОВЕРГАВАМ!
Румяна Л. Станчева
 

               На 18 май 2011 г. с изненада научих за някакво мое секретно сътрудничество с Външното разузнаване в 1989 г. Името ми е било използвано от таен милиционер за отчитане на дейност. В проучванията за мен се кроят планове да ми бъдат поставяни „тайни” задачи и ми се определя прякор. От събраното в папката личи обаче огорчението на тайния милиционер от моето неразбиране: „необходимо е да се тушират някои нейни интелигентски схващания за МВР”.
               Всичко това ми се случва, защото малко преди 1989 г. спечелих конкурс на Министерството на народната просвета за лектор в Букурещкия университет. Там се живееше доста зле тогава и колегите румънци от университета и от писателските среди ме питаха шеговито дали не съм пратена на нещо като заточение там.  През една ваканция обаче, наистина ме сполетя голяма неприятност, но в България. Тайният милиционер ме беше нарочил и настоя да говори с мен за румънците, които знаят или учат български език. На такова лице, тогава, не можеше да  се откаже разговор. Ясно отказах да сътруднича, с единствено приемливото за онова време извинение, че съм много заета. И наистина, в сега отворената папка се чете, че в разговора е чул от мен само публично известни неща: „казаното от нея преди всичко третираше събития, които вече са станали и общоизвестни”.
               За мен е абсолютно неприемливо, името ми да бъде свързвано с дейността на тайна служба от миналото. И днес, 22 години по-късно, да бъде обявено, по правилата на наш закон, който не отчита, че определянето на съпричастност може да се доказва само документирано. В  папката на мое име няма мой текст, нито мой подпис, защото няма и мой ангажимент. Текстът си е на тайния милиционер. Нещо повече, когато проверяваха за първи път учени, през 2010 г., името ми не беше споменато.
               Надявам се съдът, който вече сезирах, да прочете събраното в папката, да констатира, че „авторските права” на материалите са си на тайния милиционер и да отмени сегашното решение, защото не бива да бъдат злепоставяни хора, които са успявали с мъка да се измъкнат от хватките на тоталитарната власт.
                  Би трябвало да се поставят ясни критерии в закона, за да не може повече, заради фалшиво отчитане на активност от едновремешното МВР, днес да бъдат очерняни хора, които са имали късмета да пресекат служебно, някоя граница, било то и северната.

             

eXTReMe Tracker
Copyright © 2011 Румяна